Ako prihlásiť ťažné zariadenie?

Ako na prihlásenie ťažného zariadenia?

Keď si kúpite ťažné zariadenie bude ho potrebovať namontovať a následne prihlásiť na Dopravnom inšpektoráte. Ako najjednoduchšie postupovať?

Vzor pověření k montážiTažné zariadenia je podľa európskej normy zariadenie určené k odbornej montáži.
Montáž by ste preto mali zveriť odbornej firme, najlepšie s poverením k montáži príslušnej značky ťažného zariadenia.

Takáto firma má odborné predpoklady, pre kvalitné prevedenie inštalácie ťažného zariadenia a elektroinštalácia. Montážna firma ručí za vykonanie práce a riadne vyplnenie potvrdenia o odborné montáži. Montáž ťažného zariadenia v poverenej dielni je pre Vás tiež predpokladom, že nebude obmedzená zákonná záruka Vášho nového vozidla.

Najväčšie úskalia pri montáži ťažného zariadenia býva zapojenie typové elektroinštalácii na moderných vozidlách vybavených systémom CAN-BUS a estetické prevedenie výrezu v nárazníku (najmä lakovanom), ak je nutný. Problémy bývajú aj s overením správnej funkcie eletropřípojky, na ktoré sa používajú špeciálne diagnostické prístroje, spolupracujúce so systémom CAN BUS. Špecializovaná dielňa má s touto, iv odbore autoopravárentví špecifickou činnosťou, skúsenosti a vhodné pomôcky.

Ťažné zariadenie si samozrejme môžete namontovať sami svojpomocne. V tomto prípade je nutné postupovať dôsledne podľa inštrukcií a postupov uvedených v návode na montáže, vrátane dodržaní predpísaných uťahovacích momentov u skrutkových spojov. Montáž svojpomocne možno spoľahlivo uskutočniť skôr u starších modelov vozidiel bez elektronických riadiacich systémov a veľkých lakovaných nárazníkov.

Pre záujemcov z radov autoservisov a montážnych dielní o vystavenie Poverenie k montáži či zaradenie medzi regionálnou partnerské servisy, je v kategorii K stiahnutiu -> v sekcii "Vzory" pripravený online formulár žiadosti, ktorý stačí vyplniť a odeslat. Koncovým zákazníkom tiež ochotne oznámime, či vybraná montážna firma vlastní pre konkrétnu značku ťažného zariadenia poverenia.

Ako prihlásiť ťažné zariadenie na Dopravnom inšpektoráte?

 • Pri nákupe ťažného zariadenia u našej firmy nemáte žiadne problémy so zápisom na dopravnom inspektorátě.
 • Dodávame iba ťažné zariadenia s Európskou homologizáciou 94/20 ES, alebo EHK/OSN č. 55, ktoré sú už od výrobcu vybavená potrebnými dokladmi.
 • Prosíme, uchovajte preto starostlivo montážny návod, najlepšie ho priložte k prevádzkovému návodu vozidla.

Zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Na základe dohody s MDVRR SR bolo upravené zapisovanie schváleného zariadenia na spájanie vozidiel už evidovaného vozidla (dodatočná montáž). Uvedené zápisy u spájacích zariadení typu GUĽA 50“ (nie točnica a pod.) u vozidiel kategórie L7e, M a N už od 1.1.2014 nebudú vykonávať okresné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ale táto pôsobnosť prejde na príslušný dopravný inšpektorát.

Vozidlá kategórie O, T, C a R musia byť spájacím zariadením vybavené už priamo od výrobcu; v tomto prípade môže isť iba o výmenu spájacieho zariadenia.

Vozidlá kategórie PS nemôžu byť vybavené spájacím zariadením, pokiaľ pri schválení vozidla nebolo určené inak.

Ostatné zápisy podľa § 101 písm. c) bod 4 zákona č. 725/2004 Z. z. zostávajú bez zmien (sú to iné schválené systémy a samostatné technické jednotky, LPG, iné prestavby a pod.)

Postup pri zápise spájacieho zriadenia - dodatočná montáž nového spájacieho zariadenia.
Žiadateľ predloží na miestne príslušný obvodný úrad dopravy:

 1. Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia.
 2. Doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým môže byť: (vzor k nahlédnutí zde)
  a) typové schválenie ES,
  b) homologizácia,
  c) národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike,
  d) potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.
 3. Osvedčenie o evidencii časť II a časť I.
 4. Potvrdenie poistenia zodpovednosti.

Od 1.8.2019 sa na dopravnom inšpektoráte po novom nevypisuje a nepredkladá "Žiadosť o zmenu údajov v evidencii vozidiel".
Od 1.12.2019 je  možné požiadať o túto zmenu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia vydáva montážna organizácia, ktorá vykonala montáž spájacieho zariadenia a ktorej zamestnanci sú na tento účel vyškolení. V potvrdení o montáži spájacieho zariadenia musí byť jednoznačne určené, na ktoré vozidlo sa spájacie zariadenie namontovalo (druh vozidla, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, identifikačné číslo VIN, evidenčné číslo vozidla, ak ide o evidované vozidlo) a údaje o spájacom zariadení (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia). Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia môže byť montážnou organizáciou nazvané aj inak, napríklad typový list, montážny list a podobne. Ak je vydaný v inom jazyku nevyžaduje sa jeho preklad.

Kompletní a aktuální informace naleznete na stránce https://www.minv.sk/?zapis-spajacieho-zariadenia-vozidla.

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoNepovoľovať cookies