AKCIA

Ponuka a ceny tovaru zaradeného v kategórii AKCIA platí len do vypredania skladových zásob, alebo do uplynutia doby platnosti akcie.
Na tovar môžu byť obmedzené zľavy niektorých odberateľských kategórií.